Akredytacje dziennikarskie

9 mar 2017

Zasady udzielania akredytacji dziennikarskich na mecze Primacol Lowlanders Białystok w ramach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego w sezonie 2017.

 

1. Akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez klub Primacol Lowlanders Białystok na podstawie wypełnionego FORMULARZA AKREDYTACYJNEGO zamieszczonego na oficjalnej stronie internetowej www.lowlanders.pl.

2. Akredytacja upoważnia do darmowego wstępu na imprezy przeprowadzane lub współorganizowane przez Primacol Lowlanders Białystok.

3. Akredytacje będą potwierdzone przez klub Primacol Lowlanders Białystok drogą mailową.

4. Liczba akredytacji jest ograniczona.

5*. Warunkiem koniecznym uzyskania akredytacji, w przypadku fotorelacji, jest zgoda autora zdjęć na bezpłatne udostępnienie klubowi 10 ich sztuk w wysokiej rozdzielczości, najpóźniej na 48h po ich wykonaniu.

5.a. Przesłanie zdjęć nastąpi drogą mailową na adres: lowlanders@wp.pl.

5.b. Oznaczenie autora zdjęcia możliwe jest poprzez umieszczenie jego logo w prawym dolnym rogu dzieła w takiej formie, by nie zasłaniało uwiecznionej na nim sytuacji oraz nie powodowało nieczytelności danego zdjęcia.

5.c. Primacol Lowlanders Białystok zobowiązuje się do wykorzystywania przesłanych zdjęć jedynie  w celach promocyjnych klubu oraz wynikających z nałożonych obowiązków Biura Prasowego PLFA. Jednocześnie Primacol Lowlanders Białystok zobowiązuje się do nie przekazywania ich dalej w celach odpłatnych.

6. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych, uważa się za nieważne.

7. Nie będą wydawane duplikaty akredytacji.

8. Jedynie potwierdzone uprzednio przyznanie akredytacji upoważnia do otrzymania dokumentu – identyfikatora. Identyfikator ten należy umieścić w widocznym miejscu.

9. Identyfikator upoważnia do poruszania się po obiekcie, na którym w danym czasie odbywa się impreza, tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora/współorganizatora.

10. Odebranie identyfikatora przez akredytowanego dziennikarza jest równoznaczne
z zaakceptowaniem przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Pobierz formularz

5* – punkt w całości dotyczy jedynie przedstawicieli mediów niezależnych.

Rafał Bierć
lowlanders@wp.pl
Prezes Zarządu